وبینار سنسورهای فیبر نوری: مبانی و کاربردها

وبینار سنسورهای فیبر نوری: مبانی و کاربردها | شرکت اینفورتکس

تکنولوژی سنسورهای فیبر نوری طی ۶۰ سال توسعه و تجاری سازی، تکامل یافته است. درحالی که سنسورهای نقطه ای دارای کاربردهای زیادی هستند، سیستم های فیبر نوری گسترده شده دارای رشد بسیار پرسرعتی هستند.
سیستم های حسگری فیبر نوری گسترده در دو طبقه بندی قرار می گیرند: سیستم های شبه گسترده (چند نقطه ای) و سیستم های پیوسته. تکنولوژی مربوط به این سیستم ها شامل روش های توری براگ و تداخل سنجی، رامان و پراکندگی های رایلی و بریلوئن، در این وبینار به صورت کامل بررسی خواهد شد. این مفاهیم حسگری می تواند در اندازه گیری تنش، دما، ارتعاش، فشار، انتشار آکوستیکی، میدان های الکتریکی و مغناطیسی، آشکارسازی شیمیایی و پارامترهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین قابلیت های این سنسورها در اکتشافات و استخراج نفت و گاز، مونیتورینگ صنعتی، امنیت ملی و نظارت نظامی و ساختارهای هوشمند بررسی خواهد شد.

لطفا جهت استعلام قیمت محصولات مورد نظر خود از این قسمت اقدام نمایید.استعلام قیمت
+