میکروسکوپ نوری فاز – کنتراست

میکروسکوپ نوری فاز – کنتراست (phase contrast microscopy) | شرکت اینفورتکس

این تکنیک میکروسکوپی کنتراست نمونه های شفاف، سلول های زنده، میکرو ارگانیسم ها و دیگر نمونه ها را افزایش می دهد. مزیت اصلی تکنیک فاز کنتراست این است که در آن سلول های زنده و بافت نیازی به از بین رفت، ثابت شدن، رنگ شدن و یا آماده سازی به هر روشی ندارند و می توانند با حالت طبیعی خود مورد بررسی قرار گیرند. ثبت و آنالیز دینامیک فرآیندهای بیولوژیکی پیچیده توسط میکروسکوپ فاز کنتراست بسیار ساده می شود.

یک تصویر کنتراست فاز معمولا شامل یک پس زمینه با رنگ طبیعی است که با کنتراست های متغیری که توسط اثرگذاری نمونه بر نور ایجاد شده اند، احاطه شده است. دو اثر بسیار متداول که در تصاویر فاز کنتراست دیده می شود عبارتند از الگوهای سایه و هاله ی نور. این زمانی اتفاق می افتد که فاصله کانونی مردوج-بی نهایت برای نمونه و پس زمینه منطبق نباشد. اگرچه این اثرات در تصاویر فاز کنتراست معمول و مورد انتظار هستند، اما آن ها وضوح مشاهده ی جزئیات را کاهش می دهند. لنزهای شیئ خاصی با نام apodizing phase contrast objectives جهت کاهش این اثر مورد استفاده قرار می گیرند.

میکروسکوپ نوری فاز کنتراست | شرکت اینفورتکس

شکل ۱) تصویر فاز کنتراست دستمال کاغذی

تکنیک فاز کنتراست تغییرات بسیار اندک در فاز موج را به تغییرات دامنه ای قابل تشخیص ترجمه می کند. یک میکروسکوپ زمینه روشن می تواند با افزودن دو قطعه به یک میکروسکوپ فاز کنتراست تبدیل شود. این دو قطعه عبارتند از:

  1. صفحه فازی: با قرارگیری در پشت لنز شیئ، این صفحه به صورت گزینشی فاز و دامنه ی پرتوهای عبور کرده از نمونه را دچار تغییر می کند.
  2. حلقه ی متراکم کننده: یک صفحه ی تخت سیاه رنگ دارای یک حلقه ی شفاف که در جلوی صفحه ی کانونی قرار می گیرد.

میکروسکوپ فاز کنتراست | شرکت اینفورتکس

شکل ۲) مسیر نوری میکروسکوپ فاز کنتراست

 

مطلب پیشنهادی: انواع میکروسکوپ نوری

لطفا جهت استعلام قیمت محصولات مورد نظر خود از این قسمت اقدام نمایید.استعلام قیمت
+