مبانی و کاربردهای فوتومولتی پلایر تیوب ها (شرکت هاماماتسو)

کتاب مبانی و کاربردهای فوتومولتی پلایر تیوب ها در ۱۴ فصل به بررسی کامل این قطعه ی پر استفاده ی اپتوالکترونیکی می پردازد. این کتاب توسط شرکت هاماماتسو که مشهورترین و برترین شرکت تولید کننده ی تکثیرکننده های فوتونی در سطح جهان است به نگارش درآمده است. این کتاب به شما کمک می کند تا بیشینه بازدهی را از فوتومولتی پلایر مورد استفاده ی خود دریافت کنید و آن را با پایداری و قابلیت اطمینان بالاتری بکار گیرید.

ادامه مطلب